De renovatie van het gemeentehuis Houten omvat in grote lijnen een volledige herindeling van de begane grondvloer. De nadruk ligt op een goede logistieke ordening, een optimale ruimtebenutting en op concentratie van de klantprocessen waarbij met name de dienstverlening aan de burger centraal staat. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het gebied is de entree van de publiekswinkel verlegd naar één van de stedelijke hoofdassen en voorzien van een geheel glazen pui, zodat de gemeente zich meer presenteert naar het publiek.