Voor Woningstichting Den Helder is door SEED architects een nieuw gezondheidscentrum ontworpen in het bestaande woonzorgcentrum De Golfstroom, waarbij Frans Tauber met name het interieur van de entree, de centrale hal en de huisartsenpraktijk heeft ontworpen. In dit nieuwe gezondheidscentrum zijn diverse eerstelijns zorgverleners rondom een atrium dat als gemeenschappelijk hart fungeert bij elkaar gebracht, die hierdoor betere zorg kunnen bieden aan de bewoners van De Schooten en de omliggende woonwijk aan de zuidkant van Den Helder.

4
2