In de uitbreiding van Stenden, werk titel ‘de haak’ zijn de medewerkersruimten in een nieuwe AGW (Arbeids Gerelateerd Werken) omgeving gesitueerd. Efficiënter gebruik van de vierkante meters met een kwalitatief hoogwaardiger uitrustingsniveau was daarbij het uitgangspunt. Hier is een mix van open- halfopen- en gesloten ruimten gemaakt. De kleurige concentratie units zijn tevens ruimte scheidende elementen met op de koppen van de units geïntegreerde kasten.
Op het dakterras van de bestaande middenbouw is een loungeruimte gesitueerd waar veel gebruik van gemaakt wordt voor informeel werkoverleg.