Het interieur van de uitbreiding en herstructurering van de Stenden Hogeschool is krachtig en helder. Een van de elementen om tot die helderheid te komen is de nieuw vormgegeven “kennisboulevard”. Deze boulevard vormt het logistieke en visuele verbindende element tussen de verschillende programmaonderdelen, zoals het restaurant, de bibliotheek, het studielandschap, het grand café, het wijnlokaal, het podium en de expositieruimtes. De boulevard maakt het gebouw leesbaar en verbindt oude en de nieuwe gebouwdelen met elkaar. Door middel van het materiaal- en kleurgebruik en de specifieke grafische elementen is de leesbaarheid van het gebouw verder versterkt en zijn programmatische accenten gelegd.