Het Technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo. Centraal in deze onderwijsvorm staan de bètavakken. In de onderbouw blijven de leerlingen van de havo en het vwo bij het les-vak O&O (onderzoek & ontwerpen) bijeen tot en met klas 3. Vanaf klas 4 is het een keuzevak dat de havo- of vwo-leerling neemt binnen zijn of haar profiel. Voor de locatie Walterbosch van het Veluws College is gekozen voor een locatie met 2 zones aan weerskanten van de gang. Op deze plek was eerder de mediatheek gesitueerd die nu naar het verbouwde souterrain verhuist.  Door de gangwanden van het technasium een eigen expressie te geven en de toegang naar de ruimten onder een hoek te plaatsen krijgt het totaal een eigen karakter ten opzichte van de overige gangen met lokalen. Doormiddel van grote vitrines die in deze wanden worden geplaatst heeft men inzicht in atelier / denktank en werkplaats en kunnen in deze vitrines de werkstukken tentoongesteld worden.