Evenals voor het hele ontwerp van de ROC Friese Poort, was in de kantine gestreefd naar een uniforme toepassing van materialen en door gebruik van losse tafels en stoelen naar een grote flexibiliteit. Het gevolg was dat in de loop van de tijd, dit een vlak en rommelig beeld gaf.In het huidige ontwerp is de lijn van de grafische afbeeldingen, die de afdelingen herkenbaar maken, doorgezet. Langs de randen van de ruimte zijn banken geplaatst met lage poefjes. Deze plekken stralen meer sfeer uit en worden ook veel gebruikt in tussenuren als studieplek. De lange tafels, op het witte midden vlak, geven in de pauzes plaats aan de grote toeloop van studenten. Er is nu plek voor ruim 400 studenten. De toegepaste kleuren haken aan bij het pallet, dat is toegepast bij de afdelingen.