Terug naar overzicht

Vrijstaande woningen met een goede en verrassende plattegrond!

De basis voor het woongenot ligt, los van de omgeving waar de woning staat en de kwaliteit van de uitvoering, besloten in de kwaliteit van de plattegrond, de ruimtelijkheid en de verschijningsvorm.

Met dit uitgangspunt heb ik, op een basismaat van 8 x 14 meter, 3 verschillende woningtypen ontworpen.

De vrije indeelbaarheid en uitbreidbaarheid van de plattegrond met behoud van een goede logistiek, maken dat deze woningen geheel levensloopbestendig kunnen worden ontworpen.